رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۳۱ : به پای خیمه ات ای دل چه آتش ها به پا کردم

به پای خیمه ات ای دل چه آتش ها به پا کردم
به چشم خامشت ای جان چه مستی ها روا کردم
به شب تا صبح آزادی چه رقصیدیم و خوش بودیم
در این بیغوله ی وحشت خدا داند چه ها کردم
پیمایش کتاب