رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۳۲ : ای عاشقان برقصید، این رقص رقص جانست

ای عاشقان برقصید، این رقص رقص جانست
ای بی کسان برقصید، این رقص آسمانست
ای جان جان جانان! بی جان شوید و رقصید!
چون مردگان برقصید! این رقص زندگانست!
پیمایش کتاب