رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۳۴ : آن ناقد عشق گفت که من جان نبرم

آن ناقد عشق گفت که من جان نبرم
آیم که تو را ز جام و پیمان ببرم
گفتم که بیا و سفره کن سینه ی عقل
من از تو هزار بار دیوانه ترم
پیمایش کتاب