رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۳۵ : ای عشق بیا مرا نام بده

ای عشق بیا مرا نام بده
ای عشق بیا و دشنام بده
من خسته از آبادی این آدمی ام
در میکده ها بیا مرا جام بده
پیمایش کتاب