رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۳۸ : حدیث صوت و نورست این که در ویرانه ها افتاد

حدیث صوت و نورست این که در ویرانه ها افتاد
سرود آفتاب نو که در میخانه ها افتاد
اگر گوش نهان داری بیا و بشنو این آهنگ
که نام باده دیگربار سر پیمانه ها افتاد
پیمایش کتاب