رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۴ : پیش از این غوغای پنهان داشتم

پیش از این غوغای پنهان داشتم
هر چه بودم آه سامان داشتم
بعد از این جان من و جان شما
کی کجا من جز شما جان داشتم
پیمایش کتاب