رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۴۴ : حلقه ی عشق تو در انظار نیست

حلقه ی عشق تو در انظار نیست
سرّ تو بازیچه ی اغیار نیست
مدّعی گر جلوه ی گُل می کند
محرمان دانند این جز خار نیست
پیمایش کتاب