رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۴۵ : آواز عشق بود آن چه که بشنوده ای

آواز عشق بود آن چه که بشنوده ای
تو روحی جان خود را به تن آلوده ای
چون روزی از ستیغ افتادی در مغاک
چون باز آیی به خود آن دم آسوده ای
پیمایش کتاب