رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۴۶ : معدنی اندر میان چشم هاست

معدنی اندر میان چشم هاست
معدن الماس و کان یشم هاست
یار را آنجا بجو زیرا که یار
قاتل افراسیاب خشم هاست
پیمایش کتاب