رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۴۷ : دلتنگ چه باشیم که هم آنجاییم

دلتنگ چه باشیم که هم آنجاییم
ما ساکن خطّه های بالاهاییم
هر چند گهی مسلم و گه بوداییم
در روح برهنه ایم و ناپیداییم
پیمایش کتاب