رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۴۹ : هی تو کجا می روی؟ بیت خدا جان توست

هی تو کجا می روی؟ بیت خدا جان توست
گردش افلاکی عشق به پنهان توست
چشم میان باز کن، نور تویی! ناز کن
روح تویی! کعبه را بین که خرامان توست
پیمایش کتاب