رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۵ : هر چه که تن پوش تو شد بردرش

هر چه که تن پوش تو شد بردرش
عشق خوش است و دم جان پرورش
آه که این عقل تو را راه بست
برشو به تک تاز و به زیر آورش
پیمایش کتاب