رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۵۰ : خوشا ای دل نسیم روح بخشت

خوشا ای دل نسیم روح بخشت
خوشا آزادی فارغ ز نقشت
خوشا ای دل به خون در خود تپیدن
به صوت و نور چشم آذرخشت
پیمایش کتاب