رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۵۱ : همه از روح گریزند و تو در روح بخیزی

همه از روح گریزند و تو در روح بخیزی
همه در بند چرایند و تو بی چون بستیزی
سخن روح چنینست و دم روح همینست
که همه بنده ی خاکند و تو از خاک گریزی
پیمایش کتاب