رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۵۴ : امروز روز دیگریست، باید جنون آغاز کرد

امروز روز دیگریست، باید جنون آغاز کرد
بایست در روح آمد و در کار دنیا ناز کرد
امروز باید عقل را در کوچه سنگ‌انداز برد
آنگه رهی از آسمان باید به دنیا باز کرد
پیمایش کتاب