رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۵۵ : نفسی که نیست از حقّ دم مردگان بگیرد

نفسی که نیست از حقّ دم مردگان بگیرد
نفسی که از دم اوست چه غم کسان بگیرد
همه ی جهان بگشتم که ز دوست بار یابم
سخن دل است و در دم همه ی جهان بگیرد
پیمایش کتاب