رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۵۸ : جانی که به جز عشق تو در کارش نیست

جانی که به جز عشق تو در کارش نیست
در حلقه ی جن و انس بازارش نیست
سلطان حقی که آسمان بنده ی اوست
جز در دم روح کس به دیدارش نیست
پیمایش کتاب