رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۶ : راه یکی بوده و بسیار شد

راه یکی بوده و بسیار شد
عشق یکی بوده و بسیار نیست
حیرت از این خوابگه خواب گیر
این که تو مجبوری و اجبار نیست
پیمایش کتاب