رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۶۷ : هیچ وصالی مجو تا که وصالت دهند

هیچ وصالی مجو تا که وصالت دهند
راه کمالی مجو، ره به کمالت دهند
هیچ مگو قال باش، ذرّه ی بی حال باش
تا که ز جام خدا جرعه ی حالت دهند
پیمایش کتاب