رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۷ : ز خیال کنج گیرم به جهان جان رسیدم

ز خیال کنج گیرم به جهان جان رسیدم
چو ز گوشه پرگشودم حرم میان رسیدم
همه سایه بود عمرم، همه آفتاب گشتم
به زمین خواب بودم که به آسمان رسیدم
پیمایش کتاب