رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۷۱ : ای دل دیوانه خیز تا که به دریا زنیم

ای دل دیوانه خیز تا که به دریا زنیم
عقل پریشانه را مُهر اهورا زنیم
وقت خموشی ماست، باده ی عُلوی کجاست؟
تا که به یک جرعه مِی ره به ثریّا زنیم
پیمایش کتاب