رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۷۲ : آسمان آبی و ما آبی و دریا آبی

آسمان آبی و ما آبی و دریا آبی
چشم دل باز شد اینک همه دنیا آبی
چُرت طولانی این عقلک اغما اندیش
پاره کردیم و کنونیم سراپا آبی
پیمایش کتاب