رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۷۴ : از بند زهد و صورت آزاد باید بودن

از بند زهد و صورت آزاد باید بودن
از عشق باید گفتن، دلشاد باید بودن
چون یار از ما دور است در کار باید گشتن
چون رود باید رفتن، چون باد باید بودن
پیمایش کتاب