رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۷۵ : ای شه دیوانگان با تو رهایی خوش است

ای شه دیوانگان با تو رهایی خوش است
با تو رها بودن از عقل شفایی خوش است
رنج چو سیما کند هجر سمایی شفاست
در ره معراجیان درد خدایی خوش است
پیمایش کتاب