رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۷۸ : دیدی که دلا چگونه مطرود شدم

دیدی که دلا چگونه مطرود شدم
مردی بُدم و چگونه مردود شدم
آن حلقه ی عاشقان که تو می گفتی
رفتم و در آن سوختم و دود شدم
پیمایش کتاب