رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۸ : کی روی ماه بینم زین خرقه های انسان؟

کی روی ماه بینم زین خرقه های انسان؟
مُردم ز مردم عقل، این دلقک پریشان
تو در میان و گردت صد پرده خواب و اوهام
ای ماهتاب عالم! این حال را بگردان
پیمایش کتاب