رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۸۱ : ای خفته که قاپ خلق می دزدیدی

ای خفته که قاپ خلق می دزدیدی
با نام خدا چه رشته ها تابیدی
امروز که حکم چرخ تعبیرت شد
یک رشته از آن حلقه به گردن دیدی
پیمایش کتاب