رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۸۲ : جانا به رسم شبانه ما را خطاب کن

جانا به رسم شبانه ما را خطاب کن
هر چیز مانده ز ما را آسیاب کن
ما را به کار روشن غوّاصی فلک
چون عاشقان رهیده انتخاب کن
پیمایش کتاب