رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۸۳ : ای وای از این خران که آدم شده اند

ای وای از این خران که آدم شده اند
در هیبت عارفان بی غم شده اند
دانی که چرا نشان ز دلداران نیست؟
زیرا که نهان ز خلق و در هم شده اند
پیمایش کتاب