رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۸۶ : هر که مردمدارتر، پروارتر مشهورتر

هر که مردمدارتر، پروارتر مشهورتر
هر که با حقّ جورتر، بدنام تر مهجورتر
ای دل عاشق! حدیث خامُشان را گوش دار
هر که گم تر از همه خورشیدها، پرنورتر
پیمایش کتاب