رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۸۷ : پیوسته در اندیشه ی یار می باید بود

پیوسته در اندیشه ی یار می باید بود
در پیچ و خم زلف نگار می باید بود
در سینه ی عقل خویش گرز می باید کوفت
در سینه کش عشق غبار می باید بود
پیمایش کتاب