رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۸۸ : ما را چه به شعر و شاعری، یار کجاست؟

ما را چه به شعر و شاعری، یار کجاست؟
آن هیچ کس رها ز اغیار کجاست؟
با گمشده ها چو وعده بر دار کنی
با دلشده ها بگو که سردار کجاست؟
پیمایش کتاب