رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۸۹ : همه جا خانه ی روح است، برآور دستی

همه جا خانه ی روح است، برآور دستی
تا بدانی زچه روی از چه جهانی رستی
گرچه هر روز و شبش تیره و تار است ولی
تو چنین از سر پستی به فرازی جستی
پیمایش کتاب