رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۹ : باز آمد او نزد دلم، خندان و رقصان، شاد شاد

باز آمد او نزد دلم، خندان و رقصان، شاد شاد
انگار جان وی خدا از ابتدا آزاد زاد
گفتم که ای رمز فسون! فریاد زین چرخ نگون!
گفتا که خامش حلمیا جانت ز هر فریاد باد
پیمایش کتاب