رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۹۰ : باد وحشی که دمادم گِل جان می ورزد

باد وحشی که دمادم گِل جان می ورزد
نفسی بوده که ابلیس بدان می لرزد
آتش عشق که سرمایۀ سرمستی ماست
به هزاران دم آرام جهان می ارزد
پیمایش کتاب