رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۹۳ : به خدمت روز و شب در پای عشقم

به خدمت روز و شب در پای عشقم
چونان موجی ز دریاهای عشقم
هراس از خشم طوفان ها ندارم
که آوای جهان آرای عشقم
پیمایش کتاب