رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۹۴ : باز هم از پس عصری سخن نوش رسید

باز هم از پس عصری سخن نوش رسید
حرف جام و خبر از باده ی پرجوش رسید
گرچه عقل از همه سو منبر اغیار گرفت
خبر عشق ولی باز به هر گوش رسید
پیمایش کتاب