رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۹۵ : الا ای عقل خون ریز شیاطین یهودایی

الا ای عقل خون ریز شیاطین یهودایی
که با صد شیوه ی زیرین خیال کهنه می سایی
ز جام عشق می گویم به نام حضرت بالا
دمی دیگر نمی پایی به گرد بیت اقصایی
پیمایش کتاب