رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۹۶ : بر مردم خفته جلوه بر نتوان کرد

بر مردم خفته جلوه بر نتوان کرد
این غیبت عاشقانه سر نتوان کرد
هر کس که به عشق جان دهد می بیند
با مردم نام و نم خطر نتوان کرد
پیمایش کتاب