رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۹۷ : هشدار که عهد و دوره ای دیگر شد

هشدار که عهد و دوره ای دیگر شد
خاموش که فصل حرف و صحبت سر شد
ای یاوه سرای عقل بی ما خوش باش
هر با تو نشستنی دگر آخر شد
پیمایش کتاب