رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۹۹ : روز نو است و ماه نو

روز نو است و ماه نو
خنده نو است و آه نو
حلق نو است و حرف نو
اللّه نو است و راه نو
پیمایش کتاب