رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۰ : نه به آسمان بیفتد ره هر خیال خویی

نه به آسمان بیفتد ره هر خیال خویی
که به آسمان حرام است به جز عشق راه جویی
چو به حلقه خاست لیلی همه کس ز حلقه برخاست
من و یار و راه ماندیم و وصال و گفتگویی
پیمایش کتاب