رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۰۰ : به ذکر عشق بیداریم به کار باده پیمایی

به ذکر عشق بیداریم به کار باده پیمایی
به نام یار می تازیم ز هر شش سوی بیجایی
ز جام ما نمی خوانند، ز رمز ما نمی دانند
شروران کابالایی و شیّادان بودایی
پیمایش کتاب