رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۰۲ : امروز که شعله های روح بیدار شدند

امروز که شعله های روح بیدار شدند
یاهو زن قلّه های پیکار شدند
یا حق مددی که فتح بسیار کنند
زیرا که به نام عشق در کار شدند
پیمایش کتاب