رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۰۳ : عاقلان اگرچه خصم جان منند

عاقلان اگرچه خصم جان منند
هر زمان به کار امتحان منند
کافران که هست دشمنی شان پیدا
بهتر از شبه دوستان منند
پیمایش کتاب