رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۰۶ : ای رهروی عشق راه شب را دریاب

ای رهروی عشق راه شب را دریاب
در وادی اندُهان طرب را دریاب
تا میکده ها چو شب به شب راهی نیست
پیمانه و جام مستحب را دریاب
پیمایش کتاب