رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۰۷ : معبد عشق تو دانی که کجا هست عزیز؟

معبد عشق تو دانی که کجا هست عزیز؟
پیش چشمان تو امّا به خفا هست عزیز
خانه ی روح نه هر بی سر و پایی رفته ست
سر این کوچه دو صد حجله به پا هست عزیز
پیمایش کتاب