رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۰۸ : وه بر همه پیران خباثت پیشه

وه بر همه پیران خباثت پیشه
قطبان خیالی بشارت پیشه
ای عشق چه حلقه ها به نامت کردند
دیوان و ددان دنگ عادت پیشه
پیمایش کتاب