رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۱ : مبارک این دم مستانه ای جان

مبارک این دم مستانه ای جان
مبارک باشد این افسانه ای جان
مرا دور فلک ذوقی نبخشد
مرا دوری بده دیوانه ای جان
پیمایش کتاب