رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۱۱ : اگرچه راه دل سنگ است و پُر گِل

اگرچه راه دل سنگ است و پُر گِل
میان چشم ها راهی ست تا دل
به کار دل چو عزم خانه کردی
مباشی جان دل زین راه غافل
پیمایش کتاب